Uchazeči

Přijímačky u nás neděláte:

  • Podáte  přihlášku ve stanoveném termínu.
  • Absolvujete vstupní pohovor a vyplníte vstupní dotazník.
  • Po přijetí  je nutné uzavření Smlouvy o vzdělávání v neveřejné vyšší odborné škole a uhrazení první splátky školného.

Předpokládaný termín pro uzavření Smlouvy o vzdělávání je měsíc červen  pro první kolo příjímacího řízení,  poslední týden v srpnu pro druhé kolo přijímacího řízení a měsíc září - říjen pro třetí kolo přijímacího řízení (konkrétní data budou upřesněna).

Termíny podání přihlášek:

  • 1. kolo přijímacího řízení - do 31. 5. 
  • 2. kolo přijímacího řízení - do 20. 8.
  • 3. kolo přijímacího řízení - do 30. 10.  (podle kapacitních možností školy).

 

Přihláška se podává na formuláři "Přihláška ke studiu na VOŠ".

Přihlášku lze odevzdat osobně na sekretariátu školy nebo poslat poštou na adresu VOŠŽ Přerov, s. r. o., Palackého 1380/19, 750 02 Přerov I - Město.

 

Přihláška ke studiu

Zápis do prvního ročníku

Studenti Vyšší odborné školy zahajují studium 1. září (resp. první pracovní den v měsíci září).

Pokud o nás potřebujete vědět více - zavolejte 581 218 018 nebo 724 080 017. Kdykoli si můžete domluvit individuální prohlídku školy.