FAQ

 • Kde mohu získat formulář přihlášky ke studiu na VOŠŽ?

Buď si ho můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy nebo si ho můžete stáhnout na webu školy v sekci UCHAZEČI.

 • Do kdy mohu podat přihlášku?

Přijat ke studiu na VOŠŽ můžete být nejpozději v rámci 3. kola přijímacího řízení - to znamená do 30. 10. Přihlášku je proto nutné podat tak, aby mohlo proběhnout přijímací řízení (přijímací zkouška se nekoná). Po tomto termínu již nástup do 1. ročníku VOŠŽ není možný.

 • Mohu podat přihlášku i když jsem nesložil maturitní zkoušku v jarním termínu? 

ANO. Můžete být přijat ke studiu na VOŠŽ a zahájit studium podmíněně. Po složení maturitní zkoušky se stanete řádným studentem. Pokud maturitu nesložíte, studium Vám bude ukončeno.

 • Potřebuji potvrzení lékaře na přihlášce?

ANO. Tento požadavek vyplývá ze Školského zákona.

 • Mohu na VOŠŽ přestoupit z jiné vyšší školy?

ANO. Škola posoudí shodu ve studovaných modulech a rozhodne o přijetí do příslušného ročníku, případně o nutnosti složit rozdílové zkoušky atd.

 • Nabízí škola možnost studijních pobytů v zahraničí? 

ANO. Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a umožňuje svým studentům cca půlroční studijní pobyty v zahraničí.

 • Musím si praxi v průběhu studia zajistit sám?

Praxe je velmi důležitou součástí studia, proto je na ni kladen velký důraz. Škola proto úzce spolupracuje se studenty při jejich umísťování na praxi. Praxi si můžete zajistit sám, ale škola posoudí její vhodnost. Pokud nemáte možnost zajistit si vhodnou praxi sám, škola Vám ji zabezpečí.

 • Musím na praxi i v dálkovém studiu?

Ano i v dálkovém studiu je povinná praxe. Pokud však pracujete a Vaše pracovní náplň odpovídá studovanému vzdělávacímu programu, můžete požádat ředitele školy o uznání praxe.

 • Jak se splácí školné?

Platí se 2x ročně. V prvním ročníku se platí 1/2 při uzavření smlouvy o vzdělávání v hotovosti a 1/2 k 15. 2. převodem na bankovní účet školy. V dalších ročnících vždy k 15. 10. a 15. 2. Student, který se ocitl ve finanční tísni, může na dané studijní období zažádat o splátkový kalendář. Pokud ředitelství školy žádosti vyhoví, pak student hradí škole poplatek ve výši Kč 200,- a školné v dílčích částkách splácí vždy k určenému datu v měsíci. Více informací naleznete v záložce Škola - Školné

 • Mohu si vybrat cizí jazyk, který budu studovat jako hlavní? 

Pro studenty denní formy vzdělávání je povinné studium anglického jazyka. Zkouška z tohoto jazyka je také povinnou součástí jejich závěrečné zkoušky - absolutoria.

Studenti dálkové formy vzdělávání mají možnost si vybrat anglický jazyk nebo ruský jazyk. Podmínkou otevření skupiny ruského jazyka je dostatečný počet zájemců (10).

 • Je možné studovat ruský jazyk?

Studenti formy vzdělávání denní i dálkové (pokud si zvolí za hlavní jazyk anglický) mají možnost studovat ruský jazyk pouze v rámci volitelných modulů. Podmínkou otevření volitelného modulu je však dostatek zájemců (nejméně 10).

 • Z čeho se skládá závěrečná zkouška? 

Závěrečná zkouška - absolutorium se skládá ze zkoušky z cizího jazyka (anglického, popř. u dálkové formy vzdělávání - ruského), zkoušky z odborných předmětů a obhajoby absolventské práce.

 • Učí se u Vás matematika? 

Matematika není součástí povinných vzdělávacích modulů. S ohledem na nezbytnost matematiky pro další studium našich absolventů je zařazena v nabídce volitelných modulů.

 • Zabezpečujete ubytování a stravování?

Nezabezpečujeme, ale můžeme Vám poradit, kde je možné se ubytovat i stravovat.

 • Je možné po skončení studia požádat i o EUROPASS?

ANO. Škola automaticky vydává EUROPASS  - dodatek k diplomu po složení absolutoria.

 • Mohu si ve škole vytisknout absolventskou práci?

ANO. Ve škole fungují přístupné kopírky  ve školní síti, na kterých je možno kopírovat, tisknout i skenovat dokumenty, odesílat do vlastní e-mailové schránky apod.  Tisk absolventské práce je možné realizovat u smluvního partnera školy a zvýhodněných podmínek.

 • Kdo mi vydá potvrzení o studiu?

Potvrzení si můžete vyzvednout každý čtvrtek u ředitelky školy.

 • Mohu přerušit studium?

Ano, student může přerušit studium nejdéle na 2 roky.

 • ISIC karta
  • mezinárodní studentský průkaz ISIC
  • oficiální průkaz studenta naší školy (uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu)
  • široká nabídka slev a výhod při cestování doma i v zahraničí
  • slevy ve vybraných zařízeních
  • slevy při nákupech, stravování a vzdělávání
  • slevy na vstupném na festivaly, akce, do klubů
  • slevy na permanentky v lyžařských areálech
  • slevy při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky
  • slevy na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
  • slevy při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách (www.isic.cz)
  • je akceptována většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu
  • funkční karta zůstává držiteli po celou dobu studia
  • školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaná karta zůstává držiteli po celou dobu studia
  • licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí prodlužovací známku ISIC, kterou získá pouze ve škole.
  • školní ISIC je levnější!

Prvotní pořízení karty ISIC hradí škola. (ISIC v běžné distribuci stojí 300 Kč každý rok)

Cena prodloužení v dalších letech je pouze 150 Kč

V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 300 Kč

K vyřízení nové ISIC karty je třeba osobně předat v kanceláři školy:

  • řádně vyplněnou žádost
  • fotografii pasového formátu (na zadní stranu uvést příjmení a třídu) nebo doručit fotografii v elektronické podobě

K vyřízení ISIC - prodloužení známky je třeba:

  • nahlásí třídnímu učiteli / ročníkovému učiteli
  • 150 Kč zaplatit v kanceláři školy

více na www.isic.cz

 • Jaké jsou výhody studia na VOŠŽ, s. r. o.?

Všechny výhody naleznete na http://vosz.sszprerov.cz/25104-proc-studovat-u-nas

Například je to: