Všeobecné informace o škole

Vyšší odborné školy jsou zařazeny do terciárního vzdělávání. Připravují studenty pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností, s důrazem na praktické zaměření výuky.  Vyšší odborná škola živnostenská  poskytuje vyšší odborné vzdělání ve tříletých vzdělávacích programech (denní a dálkové vzdělávání).  Součástí studia je dlouhodobá, řízená praxe v podnicích, firmách a jiných organizacích. V pedagogickém sboru působí řada externích pracovníků, kteří v příslušném oboru pracují.

ID datové schránky – VOŠŽ Přerov, s.r.o. hg7bi7m

Ukončení studia

Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, z teoretické zkoušky z odborných předmětů a obhajoby absolventské práce, jejíž obsah je prakticky zaměřen. Úspěšný absolvent vyšší odborné školy získává vysvědčení o absolutoriu a diplom, kterým je studentovi udělen neakademický titul "diplomovaný specialista " (zkratka DiS).
Školné

Vyšší odborná škola živnostenská je soukromá škola. Studenti platí školné, které činí :

  • cca Kč 22.000 pro denní vzdělávání,
  • cca Kč 23.000 pro dálkové vzdělávání

za jeden školní rok. Školné se platí se ve dvou splátkách.

Navazující studium

Škola úzce spolupracuje s Vysokou školou logistiky v Přerově. Spolupráce směřuje k tomu, aby absolventi  školy mohli získat titul bakalář za zvýhodněných podmínek studia. Studenti využijí nabytých znalostí z VOŠ k pokračování ve studiu v oborech VŠLG.

Vzdělávací programy:

Uchazeči  jsou přijímáni do akreditovaných vzdělávacích programů:

  • Bezpečnost práce a krizové řízení
  • Dopravní a spediční činnost
  • Finanční řízení
  • Marketing
  • Marketing - dálkové vzdělávání
  • Sociálně právní činnost - dálkové vzdělávání

Výroční zpráva

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008
Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009
Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010
Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011
Zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012
Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
Zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015
Zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016
Zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017