Vybavení školy

Škola má dostatečný počet odborných učeben, které jsou velmi dobře vybaveny moderními pomůckami.

Budova má 4 podlaží, v přízemí jsou umístěny šatní skříňky pro žáky, tělocvična, nápojové a svačinkové automaty.  V letním období žáci mohou využívat školního travnatého hřiště v prostorách dvorního traktu školy.

Všechny učebny jsou vybaveny moderním nábytkem, ve všech učebnách se využívají bílé tabule.  Každá učebna ve škole je vybavena PC pro vyučujícího, který je připojen do školní sítě i na internet. Vyučující mohou využívat materiály umístěné na discích na souborovém serveru. Současně vyučující provádí zápis do elektronické třídní knihy v systému Bakaláři. Do systému Bakaláři vyučující elektronicky zaznamenává i hodnocení v průběhu celého školního roku.

V jedenácti učebnách je PC připojen na dataprojektor. Dalším vybavením učeben s PC jsou také reproduktory. Kromě pevně umístěných projektorů je ve škole využíván pojízdný stojan, na kterém je trvale umístěn notebook, dataprojektor, DVD, vizualizér a reproduktory. Celý systém je vzájemně propojen a vyučující jej snadno obsluhují. Dále je k dispozici přenosný notebook a dataprojektor.

Odborné učebny

 

Posluchárna

 Slouží pro výuku více studentů současně, zejména při přednáškách.

 • Je vybavena dataprojektorem.
 • Její kapacita je 63 míst.

 

Počítačové učebny

 • Škola má pět učeben výpočetní techniky.
 • Každá učebna má kapacitu nejméně 15 pracovních míst.
 • Při výuce má každý student k dispozici samostatné pracovní místo.
 • Učebny jsou v době mimo vyučování volně přístupné od 7:00 do 18:30 hod.
 • Studenti mohou využívat i tiskárnu a skener.
 • Všechny počítače jsou připojeny k internetu.

 

 Jazykové učebny

 • Jazykové učebny jsou určeny pro malý počet studentů ve skupinách.
 • Jsou vybaveny audio i videotechnikou.
 • Netradiční vybavení učebny determinuje netradiční výuku jazyků. 

 

Psychologie

 • Učebna je upravena pro výuku v malých skupinách.
 • Doplňky tvoří práce studentů na aktuální sociální témata.

 

Tělocvična

 • V nevelké tělocvičně školy proběhla již řada velkých zápasů.
 • Kromě hodin tělesné výchovy je využívána při nejrůznějších školních turnajích.
 • Je vybavena i na badminton, stolní tenis, floorbal, či košíkovou.

 

Knihovna

 • Půjčování knih a denního tisku. 
 • Dále nabízí kopírování, výrobu kroužkové vazby, možnost přístupu na internet.
 • Otevírací doba

 

 

Pro studenty

Centrum distančního vzdělávání

 • Volně přístupných 8 počítačů s tiskárnou.

 

Nápojové a svačinkové automaty

 • Pro studenty jsou k dispozici nápojové automaty (studené a teplé nápoje) a svačinkový automat, v těsné blízkosti automatů je pro žáky nachystaná i mikrovlnná trouba.

Kopírky

 • Pro studenty jsou v budově VOŠZ k dispozici dvě kopírky - jedna v první patře v centru distančního vzdělávání, druhá na chodbě ve třetím patře.

Travnaté hřiště