Vybavení školy

Vyšší odborná škola živnostenská, s.r.o. má nové sídlo Floriána Nováka 5267/3, 769 01 Prostějov.  Vyšší odborná škola živnostenská, s.r.o. bude ve školním roce 2018-2019 využivát prostor a vybavení ART Econu - Střední školy s místem poskytování vzdělání v Přerově na Kouřílkově 8.

Škola má dostatečný počet odborných učeben, které jsou velmi dobře vybaveny moderními pomůckami.

Všechny učebny jsou vybaveny moderním nábytkem, ve všech učebnách se využívají bílé tabule.  Každá učebna ve škole je vybavena PC pro vyučujícího, který je připojen do školní sítě i na internet. Vyučující mohou využívat materiály umístěné na discích na souborovém serveru. Současně vyučující provádí zápis do elektronické třídní knihy v systému Bakaláři. Do systému Bakaláři vyučující elektronicky zaznamenává i hodnocení v průběhu celého školního roku.

V učebnách je PC připojen na dataprojektor. Dalším vybavením učeben s PC jsou také reproduktory. Kromě pevně umístěných projektorů je ve škole využíván pojízdný stojan, na kterém je trvale umístěn notebook, dataprojektor, DVD, vizualizér a reproduktory. Celý systém je vzájemně propojen a vyučující jej snadno obsluhují. Dále je k dispozici přenosný notebook a dataprojektor.

Odborné učebny

 

Posluchárna

 Slouží pro výuku více studentů současně, zejména při přednáškách.

 • Je vybavena dataprojektorem.
 • Její kapacita je 63 míst.

 

Počítačové učebny

 • Škola má pět učeben výpočetní techniky.
 • Každá učebna má kapacitu nejméně 15 pracovních míst.
 • Při výuce má každý student k dispozici samostatné pracovní místo.
 • Učebny jsou v době mimo vyučování volně přístupné od 7:00 do 18:30 hod.
 • Studenti mohou využívat i tiskárnu a skener.
 • Všechny počítače jsou připojeny k internetu.

 

 Jazykové učebny

 • Jazykové učebny jsou určeny pro malý počet studentů ve skupinách.
 • Jsou vybaveny audio i videotechnikou.
 • Netradiční vybavení učebny determinuje netradiční výuku jazyků. 

 

Psychologie

 • Učebna je upravena pro výuku v malých skupinách.
 • Doplňky tvoří práce studentů na aktuální sociální témata.

 

Tělocvična

 • V nevelké tělocvičně školy proběhla již řada velkých zápasů.
 • Kromě hodin tělesné výchovy je využívána při nejrůznějších školních turnajích.
 • Je vybavena i na badminton, stolní tenis, floorbal, či košíkovou.

 

Nápojové a svačinkové automaty
 • Pro studenty jsou k dispozici nápojové automaty (studené a teplé nápoje) a svačinkový automat, v těsné blízkosti automatů je pro žáky nachystaná i mikrovlnná trouba.

Kopírky

 • Pro studenty jsou v budově  k dispozici dvě kopírky - jedna v první patře v centru distančního vzdělávání, druhá na chodbě ve třetím patře.