Školní akce

2015-2016

Exkurze ČOV Henčlov

Studenti 3. ročníku byli v pátek 2. 10. 2015 v  rámci výuky modulu Řízení výroby na exkurzi. Navštívili čistírnu komunálních odpadních vod v Henčlově.

Prohlídka mechanického stupně, usazovacích nádrží i biologického stupně byla pro studenty zajímavá. Odborný výklad o procesu čištění nám podal a zároveň i provedl celou čistírnou pan Ing. David Laitoch . Provoz studenty zaujal, měli jsme štěstí i na počasí byl krásný slunečný den.

Čistírna je vybavena vysoce účinnou technologií čištění i strojně technologickým zařízením v souladu se současnými i výhledovými požadavky ochrany životního prostředí. Vysoká účinnost čištění přispívá významně ke zlepšení kvality vody v řece Bečvě a Moravě. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody z Přerova a městských částí Henčlov, Lověšice, Popovice, Předmostí, Újezdec, Vinary a dále z obcí Horní Moštěnice, Rokytnice a z části Prosenic.

Erasmus+ v Mariboru

PhDr. Petra Matyášová, Mgr. Soňa Kulíšková

Ve dnech 20. – 25. září 2015 jsme se obě zúčastnily pobytu Staff Mobility for Training v rámci programu Erasmus+. Pobyt jsme strávily na Vocational College of Traffic and Transport Maribor (slovinsky Prometna šola Maribor). Cílem bylo navázání hlubších vztahů mezi oběma školami, seznámení s chodem školy, jejich vzdělávacími programy, průběhem studia, zařazení odborné praxe do výuky apod. Dozvěděly jsme se, že škola také pravidelně pořádá akce, na kterých spolupracuje s veřejností, jako je např. Den bezpečnosti nebo Sportovní den. Koordinátorka Erasmu+ na mariborské škole a naše průvodkyně Prof. Živa Trstenjak nás seznámila také se slovinským školním systémem a připravila pro nás i příjemnou procházku po městě Mariboru.

Maribor je druhým největším městem Slovinska a žije zde asi 120 tisíc obyvatel. Maribor je významnou dopravní křižovatkou pro cestovatele směřující do Chorvatska nebo do východní Evropy. V roce 1961 zde byla založena druhá největší slovinská univerzita. První zmínky
o městě pocházejí z roku 1208, ale městem se stalo až v roce 1254. Dalším významným místem je dřívější přístav Lent, je zde velké množství restaurací a kaváren, které lemují břeh řeky Drávy. Také se zde každý rok pořádá mezinárodní kulturní a hudební festival, který každoročně navštíví tisíce turistů z celé Evropy.

Mariborskou kuriozitou je Stara trta, což je starý keřík vinné révy nacházející se na břehu přístavu Lent. Tato vinná réva je stará tři sta let a nejpozoruhodnější je to, že réva stále rodí. Sklizeň probíhá koncem října a víno, které je z těchto vzácných bobulí vyrobeno, mohou ochutnat pouze významní návštěvníci města Maribor.

Doufáme, že se nám podařilo navázat hlubší kontakt s mariborskou školou. Celý pobyt byl velmi příjemný i díky vyučujícím dané školy a dalším lidem, se kterými jsme se obě setkaly. V neposlední řadě jsme si obě procvičily anglický jazyk. Náš dojem z mariborské školy, z města Maribor i celého Slovinska je výborný a doufáme, že se s milými kolegy ze Slovinska opět setkáme.