Škola

Důležité informace
Typ školy: soukromá
Název:

Vyšší odborná škola živnostenská, s.r.o.,

sídlo Floriána Nováka 5267/3, 769 01 Prostějov

místo poskytování vzdělání Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

Zřizovatel: IF Holding a.s.    
Jednatel: Bc. Bohumil Pácl    
Vedení: Mgr. Světlana Daňková ředitelka školy svetlana.dankova@sszprerov.cz
       
     
Tel: 736 600 683
Úřední hodiny: 14:00 - 16:00

čtvrtek

 

 

Pověřenec školy pro ochranu osobních údajů: 

JUDr. Petr Přikryl, IČ: 657 73 721, email: akprikryl@seznam.cz