Vyučující

Interní a externí učitelé

Příjmení, jménoE-mail
Andresová Petra, Mgr. andresovapetra@seznam.cz
Doležílková Martina, Mgr., Bc.

martina.dolezilkova@sszprerov.cz

Drbálková Lenka, Mgr.

lenka.drbalkova@sszprerov.cz

Hédervári Marie, Ing.

marie.hedervari@sszprerov.cz

Horsáková Ladislava, Mgr.

koordinátor Erasmus+

ladislava.horsakova@sszprerov.cz
Fellingerová Gabriela, Mgr. gabriela.fellingerova@cpkp.cz
Kořínek Jiří, JUDr. kontakt není k dispozici, k předání informace lze použít vosz@sszprerov.cz
Kulíšková Soňa, Mgr. sona.kuliskova@sszprerov.cz
Kundel Rudolf, Mgr. rudla.k@volny.cz
Lačňáková Věra, Mgr. vera.lacnakova@sszprerov.cz
Mašková Renata, Ing. renata.maskova@sszprerov.cz
Procházka Hynek, Ing. hynek.prochazka@sszprerov.cz
Václavková Jaroslava, Ing. jaroslava.vaclavkova@sszprerov.cz