Vyučující

Interní a externí učitelé

Příjmení, jménoE-mail
Andresová Petra, Mgr. andresovapetra@seznam.cz
Delongová Miriam. Mgr. miriam.delongova@vslg.cz
Fellingerová Gabriela, Mgr. gabriela.fellingerova@cpkp.cz
Kalupová Blanka, Ing. blanka.kalupova@sszprerov.cz
Kestlová Miloslava, Mgr.

miloslava.kestlova@sszprerov.cz

Kořínek Jiří, JUDr. kontakt není k dispozici, k předání informace lze použít vosz@sszprerov.cz
Kulíšková Soňa, Mgr. sona.kuliskova@sszprerov.cz
Kundel Rudolf, Mgr. rudla.k@volny.cz
Lačňáková Věra, Mgr. vera.lacnakova@sszprerov.cz
Mašková Renata, Ing. renata.maskova@sszprerov.cz
Matyášová Petra, PhDr. petra.matyasova@sszprerov.cz
Němec Petr, Mgr.

petr.nemec@sszprerov.cz

Petr Tomáš, Bc.

tom.petr@seznam.cz

Procházka Hynek, Ing. hynek.prochazka@sszprerov.cz
Staroštíková Ladislava, Ing. ladislava.starostikova@sszprerov.cz
Šmída Miroslav, Ing. miroslav.smida@sszprerov.cz
Václavková Jaroslava, Ing. jaroslava.vaclavkova@sszprerov.cz
Wiesnerová Eva, Ing. eva.wiesnerova@sszprerov.cz
Žižlavská Jana, Ing. jana.zizlavska@sszprerov.cz
   

Horsáková Ladislava, Bc.

koordinátor Erasmus+

ladislava.horsakova@sszprerov.cz