Vyučující

Interní a externí učitelé

Příjmení, jménoE-mail
Andresová Petra, Mgr. andresovapetra@seznam.cz
Doležílková Martina, Mgr., Bc.

martina.dolezilkova@sszprerov.cz

Drbálková Lenka, Mgr.

lenka.drbalkova@sszprerov.cz

Hédervári Marie, Ing.

marie.hedervari@sszprerov.cz

Horsáková Ladislava, Mgr.

koordinátor Erasmus+

ladislava.horsakova@sszprerov.cz
Fellingerová Gabriela, Mgr. gabriela.fellingerova@cpkp.cz
Kulíšková Soňa, Mgr. sona.kuliskova@sszprerov.cz
Lačňáková Věra, Mgr. vera.lacnakova@sszprerov.cz
Procházka Hynek, Ing. hynek.prochazka@sszprerov.cz
Václavková Jaroslava, Ing. jaroslava.vaclavkova@sszprerov.cz

 

Pověřenec školy pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Petr Přikryl, IČ: 657 73 721
email: akprikryl@seznam.cz