Vyučující

Interní a externí učitelé

Příjmení, jménoE-mail

Horsáková Ladislava, Mgr.

koordinátor Erasmus+

ladislava.horsakova@sszprerov.cz
Kulíšková Soňa, Mgr. sona.kuliskova@sszprerov.cz
Ptáčková Alena, Mgr.

alena.ptackova@sszprerov.cz

Fellingerová Gabriela, Mgr. gabriela.fellingerova@cpkp.cz
 Šmída Miroslav, Ing. smidamir@post.cz
   
   
   
   
   

 

Pověřenec školy pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Petr Přikryl, IČ: 657 73 721
email: akprikryl@seznam.cz