Studenti

E-mail studenta

Všichni studenti mají svoji e-mailovou schránku. Její adresa je tvořena následujícím způsobem:

PrijmJm@sszprerov.cz
kde Prijm = prvních 5 znaků z příjmení Jm = 2 první znaky z křestního jména bez diakritiky.