Proč studovat u nás

 • systém vzdělávání je podobný jako na vysoké škole – přednášky, cvičení, období výuky a období hodnocení,
 • kreditový systém studia umožňuje snadnější přestup mezi školami a nastavuje základ pro celoživotní vzdělávání,
 • škola úzce spolupracuje s Vysokou školou logistiky a nabízí možnost pokračovat ve studiu na VŠLG za zvýhodněných podmínek,
 • vzdělávání je výrazně zaměřeno na praktické zvládnutí vyučované problematiky, důraz je kladen na řešení praktických problémů, přednášky odborníků z praxe, exkurze na odborných pracovištích,
 • absolventská práce řeší konkrétní problémy z praxe,
 • vzdělávací programy reagují na konkrétní požadavky trhu práce, absolventi naší školy jsou v praxi žádaní, nezůstávají v evidenci uřadu práce,
 • odborná praxe je významnou součástí studia, je zajišťována ve firmách, které odpovídají zaměření studia a průběh praxe je školou průběžně monitorován a vyhodnocován,
 • možnost zajištění stáží studentů v zahraničí,
 • flexibilita vzdělávacích programů – nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů vč. jazyků, 
 • výuka odborné angličtiny ukončená závěrečnou zkouškou - absolutoriem,
 • výuka v příjemném moderním prostředí,
 • kvalitní technické zázemí, dostupná výpočetní technika, internet, tiskárny, ...
 • mezinárodní studentský průkaz ISIC,
 • možnost vystavení Europassu – dodatek k diplomu,
 • škola je certifikována podle norem ISO 9001 a ISO 14001
 • široká nabídka aktivit a akcí.
 • Microsoft Office 365 pro naše žáky zdarma