Organizace výuky

Pro dálkové studium

Pro všechny dálkové vzdělávací programy
Výuka probíhá jednou týdně ve čtvrtek.
Časový harmonogram pro školní rok 2018/2019 (dálková forma vzdělávání)

 

Zahájení:                                                     čtvrtek 6. září 2018

 Zimní období:                                           6. 9. 2018 – 3. 1. 2019

 Hodnocení za zimní období:                 10. 1. 2019 – 30. 1. 2019        3. ročník

 Odevzdání studijních průkazů:             31. 1. 2019 do 15:00 hod.      3. ročník

 Letní období:                                             1. 2. 2019 – 16. 5. 2019         3. ročník

 Hodnocení za letní období:                    20. 5. 2019 – 6. 6. 2019         3. ročník

 Kontrola studijních průkazů:                 6. 6. 2019 do 15:00 hod.        3. ročník

Odevzdání absolventských prací:         16. 5. 2019                                 3. ročník                                                

                                                      

Absolutoria:                                               20. 6. 2019

Slavnostní předávání diplomů:              27. 6. 2019