Vzdělávací programy

Rozdíly ve studiu

Dokážete se správně orientovat v různých formách studia?  Naše jednoduché definice by Vám měly pomoci při výběru formy studia, která Vám bude nejvíce vyhovovat.

 Denní studium (denní forma vzdělávání)

  • výuka je organizovaná v pětidenním vyučovacím týdnu.

Student musí docházet do školy pravidelně, každý den. Školní rok se dělí na zimní a letní studijní období. Každé období zahrnuje 14 - 16 týdnů výuky a 3 týdny hodnotící období. V hodnotícím období student získává hodnocení jednotlivých modulů (zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky).

 Dálkové studium (dálková forma vzdělávání)

  • samostatné studium s pravidelnými konzultacemi.

Konzultace jsou organizovány v odpoledních hodinách vždy jeden den v týdnu a  ve 3 sobotách  za studijní období. Počty konzultací u jednotlivých modulů jsou  stanoveny učebním plánem. Školní rok se člení na zimní a letní studijní období. Konzultace probíhají 14 - 16 týdnů, následuje hodnotící období 3 týdny, určené pro získání hodnocení ( zápočty, klasifikované zápočty, zkoušky).