Denní vzdělávací programy

Kreditový systém

Všechny vzdělávací programy jsou sestaveny pomocí modulů. Moduly jsou koncipovány tak, aby vždy tvořily uzavřený celek. Z tohoto důvodu jsou některé moduly vyučovány v delším časovém horizontu (např. jazyk 6 období) a jiné pouze 1 studijní období. U delších modulů, procházejících několika studijními obdobími je na konci každého období dílčí hodnocení. Z povinně volitelných modulů si student musí zvolit minimálně dva. Dále může volit z volitelných modulů. Každý zvolený modul musí student dokončit a získat hodnocení. Jednotlivým modulům jsou přiřazeny kredity.  Kreditový systém je základní nástroj stavby vzdělávacího programu. Systém kreditů vychází z kreditového systému ECTS. 

Postup do dalšího ročníku

Pro postup do dalšího ročníku je důležité, aby student splnil předepsaný počet kreditů. Za každý ročník je stanoven minimální počet kreditů, které musí student získat do 31. 8. (konec školního roku), aby mohl ve studiu pokračovat v dalším ročníku. Chybějící moduly z daného období  musí potom uzavřít v zimním období následujícího školního roku.  Za celé studium  musí student získat nejméně 180 kreditů, aby mohl přistoupit k absolutoriu.