Dálkové vzdělávací programy

Kreditový systém

Moduly

Vzdělávací programy jsou uspořádány do modulů. Modul je základním prvkem vzdělávacího programu. Moduly se objevují jako povinné, povinně volitelné a volitelné. Každý modul je ohodnocen určitým počtem kreditů.

Student si zapíše moduly povinné, zvolí povinně volitelné, musí to být nejméně 2 moduly a vybere si případně z nabídky volitelných modulů. Zvolený modul musí student dokončit.

Počet kreditů pro postup

Pro postup do dalšího ročníku je důležité, aby student splnil předepsaný počet kreditů. Za první ročník musí student získat minimálně 52 kreditů, aby postoupil do vyššího ročníku. Za druhý ročník musí student získat minimálně 52 kreditů. za celé studium musí získat nejméně 180 kreditů. 

Odborná praxe

Odborná praxe studentů je zařazena do druhého a třetího ročníku studia. Vzhledem k tomu, že studenti dálkové formy zpravidla vykonávají svou profesi, může ředitel školy uznat odbornou praxi v případě, že je student zaměstnán v organizaci, která odpovídá charakteristice vzdělávacího programu. Pokud výše uvedená skutečnost nebude naplněna, rozhodne ředitel o stanovení kritérií pro vykonávání odborné praxe