Studijní obory vyučované do r. 2009

Celnictví a spedice

Finanční řízení

Marketing

Veřejná správa

moduly