Dopravní a spediční činnost

Absolvent vzdělávacího programu Dopravní a spediční činnost získá teoretické a praktické dovednosti pro realizaci činností nezbytných pro zajištění dopravy a přepravy zboží, skladování a manipulaci se zbožím, celního odbavení zboží a vedení potřebných dokumentací a evidencí.

Možnosti uplatnění absolventa:
Na trhu práce se absolvent může uplatnit jako OSVČ v oblasti dopravních a spedičních služeb a jako samostatný pracovník ve firmách zabývajících se obchodem, výrobou a dopravou zboží zejména v oblasti přepravy zboží, skladování, poskytování celních služeb a dalších souvisejících služeb. Studijní program umožňuje uplatnění absolventa na trhu práce v různých kumulovaných funkcích, kde může uplatnit také znalosti z oblasti práva, ekonomiky, účetnictví managementu a jiných předmětů, které si může zvolit z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů.

Povolání a typové pozice:
Absolvent je soustavně teoreticky i prakticky připravován zejména pro výkon těchto činností:

  •  Logistik skladových operací specialista
  •  Logistik v dopravě a přepravě specialista

 

Vyučované cizí jazyky:

povinný – anglický jazyk
povinně volitelný – německý jazyk, ruský jazyk

 

Forma přijímací zkoušky:

bez přijímací zkoušky

Kód programu: 37-41-N/01

Vyučované moduly

moduly