Finanční řízení

Možnosti uplatnění absolventa

Trh práce nabízí pro absolventy vzdělávacího programu Finanční řízení tato vhodná zaměstnání:

 • odborný pracovník v oddělení administrativy a správy organizace;
 • všeobecný administrativní pracovníků;
 • účetní;
 • ekonom;
 • asistent daňového poradce nebo auditorů;
 • účetní a daňový metodik;
 • pracovník finančního úřadu;
 • pracovník finančního oddělení určité instituce.

Absolvent má příležitost, při respektování potřeby celoživotního vzdělávání, rozšířit si svůj osobní profesní kredit o další důležité zkoušky a užitečná oprávnění. Absolvent se pak může na trhu práce uplatnit také jako:

 • podnikatel pro živnost vázanou "Činnost účetních, vedení účetnictví a vedení daňové evidence";
 • podnikatel pro jiný předmět podnikání;
 • podnikatel – pokračovatel rodinné tradice;
 • certifikovaný účetní.

Povolání a typové pozice:
Absolvent vzdělávacího programu Finanční řízení dle katalogu Národní soustavy povolání splňuje požadavky zejména pro tyto pracovní pozice

Kvalifikační úroveň č. 6:

 • Účetní metodik v podnikatelské sféře

Kvalifikační úroveň č. 5

 • Samostatný účetní v podnikatelské sféře
 • Daňový specialista v podnikatelské sféře

Vyučované cizí jazyky:

povinný – anglický jazyk
povinně volitelný – německý jazyk, ruský jazyk

 

Forma přijímací zkoušky:

bez přijímací zkoušky

Kód programu: 63-43-N/05

Vyučované moduly:

moduly