Marketing

Možnosti uplatnění absolventa:

 • v obchodních a marketingových útvarech podniků;
 • ve velkoobchodních skladech;
 • ve výzkumných agenturách, poradenských firmách a reklamních společnostech;
 • v neziskových organizacích, případně ve veřejném sektoru;
 • založení vlastního podniku podnikatelského i neziskového charakteru.

Povolání a typové pozice:
V souladu s katalogem Národní soustavy povolání je absolvent připravován pro kvalifikační úroveň 5

 • Odborný pracovník marketingu
  - Specialista marketingu
  - Produktový specialista
 • Odborný obchodní referent

Jeho získané znalosti a dovednosti umožní prostupnost do bakalářských programů a následně možnost uplatnění i v rámci kvalifikační úrovně 6

 • Manažer nákupu velkoobchodu
 • Manažer odbytu velkoobchodu

 Vyučované cizí jazyky:

povinný – anglický jazyk
povinně volitelný – německý jazyk, ruský jazyk

 

Forma přijímací zkoušky:

bez přijímací zkoušky

Kód programu: 63-41-N/03

 

Vyučované moduly

moduly