Časové harmonogramy

Termíny absolutoria stanovuje ředitel školy:

řádný termín – v době od 1. do 30. června
náhradní termín – do čtyř měsíců od konání řádného termínu
opravný termín – stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání řádného termínu
 

Ve šk. roce 2016/2017

  • zveřejnění opakovacích okruhů k absolutoriu 30. 1. 2017
  • termín odevzdání absolventské práce 19. 5. 2017 denní vzdělávání
  • termín odevzdání absolventské práce 18. 5. 2017 dálkové vzdělávání
  • řádný termín absolutorií v době od 19. 6. 2017 – 29. 6. 2017
  • POZOR ZMĚNA slavnostní předávání diplomů 28. 6. 2017.

 Časové harmonogramy  červen 2017

Vzdělávací program Dopravní a spediční činnost

Vzdělávací program Finanční řízení

Vzdělávací program Marketing - denní

Vzdělávací program Marketing - dálkový

Vzdělávací program Sociálně právní činnost - dálkový