Časové harmonogramy

Termíny absolutoria stanovuje ředitel školy:

řádný termín – v době od 1. do 30. června
náhradní termín – do čtyř měsíců od konání řádného termínu
opravný termín – stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání řádného termínu
 

Ve šk. roce 2018/2019

  • zveřejnění opakovacích okruhů k absolutoriu 30. 1. 2019
  • termín odevzdání absolventské práce 16. 5. 2019 dálkové vzdělávání
  • řádný termín absolutorií v době od 17. 6. 2019 – 21. 6. 2019
  • slavnostní předávání diplomů 27. 6. 2019.

Finální časový harmonogram - červen 2019:

Vzdělávací program sociálně právní činnost - dálková forma:
 

 

 

 

 6