Časové harmonogramy

Termíny absolutoria stanovuje ředitel školy:

řádný termín – v době od 1. do 30. června
náhradní termín – do čtyř měsíců od konání řádného termínu
opravný termín – stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání řádného termínu
 

Ve šk. roce 2017/2018

  • zveřejnění opakovacích okruhů k absolutoriu 30. 1. 2018
  • termín odevzdání absolventské práce 18. 5. 2018 denní vzdělávání
  • termín odevzdání absolventské práce 17. 5. 2018 dálkové vzdělávání
  • řádný termín absolutorií v době od 18. 6. 2018 – 22. 6. 2018
  • slavnostní předávání diplomů 27. 6. 2018.

Finální časový harmonogram - červen 2018:

Vzdělávací program sociálně právní činnost:
Vzdělávací program Marketing - denní forma:
Vzdělávací program Marketing - dálková forma: