Zkušební komise

Předsedou zkušební komise je pedagogický pracovník z jiné vyšší nebo vysoké školy. Předseda komise je jmenován krajským úřadem.

Stálí členové komise jsou:

  • předseda,
  • místopředseda,
  • vedoucí učitel studijní skupiny.

Další členové komise jsou:

  • zkoušející daného předmětu,
  • přísedící,
  • odborník z praxe,
  • vedoucí absolventské práce,
  • oponent.

 

Zkušební komise červen 2019:

Vzdělávací program Sociálně právní činnost