Zkušební komise

Předsedou zkušební komise je pedagogický pracovník z jiné vyšší nebo vysoké školy. Předseda komise je jmenován krajským úřadem.

Stálí členové komise jsou:

  • předseda,
  • místopředseda,
  • vedoucí učitel studijní skupiny.

Další členové komise jsou:

  • zkoušející daného předmětu,
  • přísedící,
  • vedoucí absolventské práce,
  • oponent.

 

Na základě ustanovení § 102 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byl/a předsedou zkušebních komisí pro absolutorium pro školní rok 2016 /2017 - termín - červen - Odborem školství, mládeže a tělovýchovy  Krajského úřadu Olomouckého kraje

jmenována Ing. Růžena Caletková.

 

Zkušební komise: