Harmonogram školního roku

Odborná praxe

Harmonogram odborné praxe 2017/2018

Denní forma vzdělávání:
 

Odborná praxe v 1. ročnku je souvislá - 2 týdny v zimním období, 2 týdny v letním období.

Odborná praxe ve 2. ročníku je souvislá - 2 týdny v zimním období, 3 týdny v letním období.

Odbornou praxi ve 3 .ročníku student vykonává vždy v pondělí každého kalendářního týdne pokud tento den není dnem pracovního klidu nebo státním svátkem.


Dálková forma vzdělávání:
 

Vzdělávací program Marketing:

1 týden zimní období 2. ročník 
1 týden letní období 2. ročník
1 týden zimní období 3. ročník

Vzdělávací program Sociálně právní činnost

1 týden letní období 2. ročník
1 týden zimní období 3. ročník

Odbornou praxi může ředitel školy uznat na základě žádosti studenta, pokud je zaměstnán na pozici, která odpovídá profilu absolventa a charakteristice vzdělávacího programu.