2014-2015

Slavnostní předávání diplomů

Absolutoria 2015

Exkurze studentů 2. ročníku - EMOS, spol s r.o.

Beseda se začínajícím podnikatelem

Exkurze studentů 2. ročníku - SSI SCHÄFER s.r.o. Hranice

Prezentace o pobytu ERASMUS pro 1. ročník

Exkurze studentů 3. ročníku - PSP Machinary s. r. o. a PSP Engineering a. s.

Exkurze - čistírna odpadních vod - Henčlov