Europass - dodatek k diplomu

Europass - základní informace

Co to je?

  • je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce,
  • dodatek k diplomu (DD) je jedním z dokumentů Europassu, bližší informace na: www.europass.cz.

 

K čemu to je?

  • DD je doklad, připojený k diplomu absolventa VOŠ, který má usnadnit pochopení obsahu dosaženého vzdělání a hodnotu diplomu v cizí zemi a usnadňuje tak jeho řádné posouzení a uznání v zahraničí,
  • jeho vydání se doporučuje hlavně těm, kteří plánují své budoucí uplatnění v zahraničí nebo v zahraničních firmách.

 
Kolik to stojí?

  • vydání DD je zdarma (student uhradí pouze případné administrativní výdaje spojené s vystavením dokumentu).