Poradenská činnost

  Na škole působící školní metodik prevence poskytuje poradenství v oblastech:

 • poradenství v oblasti mezilidských vztahů,
 • poradenství v oblasti rodinných vztahů,
 • poradenství v oblasti vztahů s vrstevníky,
 • poradenství v oblasti problémů ve školním kolektivu,
 • poradenství v oblasti profesního zaměření aj.

Poradenská činnost na škole probíhá ve spolupráci s vedoucími učiteli studijních skupin a s vedením školy.

Kontakt:

Mgr. Soňa Kulíšková - školní psycholog

sona.kuliskova@sszprerov.cz

Konzultační hodiny: kdykoliv dle domluvy.

 

Škola  usiluje o zvýšení odolnosti mladých lidí vůči rizikovému chování. Jako nejvíce rizikové jevy se v současnosti ukazují následující:

 1. Drogové závislosti.
 2. Alkoholismus a kouření.
 3. Šikana, vandalismus a další formy agresivního jednání.
 4. Kriminální a delikventní chování.
 5. Nežádoucí jevy spojené s masmédii (internet, počítačové hry, televize, kyberšikana aj.).
 6. Gambling (patologické hráčství).
 7. Projevy netolerance a rasismu aj.

V rámci primární prevence spolupracujeme např. s pedagogicko - psychologickou poradnou, Policií ČR, Městskou policií Přerov a dalšími institucemi. Během školního roku využíváme i možnosti nabídek přednášek a besed souvisejících s problematikou primární prevence. Oblasti primární prevence jsou také součástí modulu Psychologie a sociologie.