Školné

Výše školného je stanovena:

  • Kč 22.000,-- u denní formy vzdělávání/školní rok
  • Kč 23.000,-- u dálkové formy vzdělávání/školní rok

Školné je splatné ve dvou splátkách.

 

Termín splatnosti

  • zimní studijní období – 15. října
  • letní studijní období – 15. února
  • u nově přijatých studentů při uzavírání „Smlouvy o vzdělávání v neveřejné vyšší odborné škole“

 

Způsob platby

bankovním převodem

Číslo účtu

27-1618860277/0100

Variabilní symbol

rodné číslo studenta bez lomící čáry

Zpráva pro příjemce

doporučujeme napsat jméno a příjmení studenta

 

Žádost o splátkový kalendář musí být podána nejpozději do dne splatnosti školného
na příslušném formuláři, který je uložen na http://vosz.sszprerov.cz/25271-formulare.