Katedra cizích jazyků, tělesné výchovy a společenských věd

Vedoucí katedry: Mgr. Soňa Kulíšková

 

Členové katedry:

Mgr. Ptáčková Alena

Mgr. Kulíšková Soňa

Mgr. Fellingerová Gabriela

Ing. Hédervari Marie