Katedra cizích jazyků, tělesné výchovy a společenských věd

Vedoucí katedry: PhDr. Petra Matyášová

 

Členové katedry:

Mgr. Andresová

Mgr. Delongová

Mgr. Kulíšková

JUDr. Kořínek

Mgr. Kestlová

Bc. Petr

Mgr. Fellingerová

Mgr. Němec