Katedra ekonomických disciplín a managementu

Vedoucí katedry: Ing. Jaroslava Václavková

 

Členové katedry:

Ing. Kalupová

Ing. Mašková

Ing. Staroštíková

Ing. Šmída

Ing. Procházka

Mgr. Lačňáková

Ing. Žižlavská

Mgr. Kundel

Ing. Wiesnerová