2015-2016

Předávání diplomů 2016

Absolutoria 2016

Praha

Výuka odborných modulů v praxi ve spolupráci s obcí Jezernice

Pomáháme potřebným

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Dvacáté výročí vyššího odborného vzdělávání v ČR

Exkurze Tondach

Exkurze

Exkurze ve strojírenském podniku

Studenti studentům - Jak se studuje v zahraničí?

Učíme podnikání na příkladech z naší historie - výstava o T. Baťovi

Exkurze - Pivovar ZUBR

Exkurze - čistírna odpadních vod - Henčlov

ERASMUS+ - Maribor -  stáž učitelů

Zahájení školního roku