Politiky a cíle integrovaného systému Vyšší odborné školy živnostenské Přerov, s. r. o.

Dlouhodobé cíle VOŠ (v závorce kokretizace úkolu pro realizaci v letech 2016-17)

 1. Funkční škola plná studentů (aktivizovat vyučující zapojením do oblasti náboru nových studentů, zapojit stávající studenty – i formou konkrétní motivace)

 2. Moderní škola (zlepšovat vzdělávací proces pomocí moderních metod výuky, realizovat části výuky i mimo školu s  konkrétním zaměřením na praxi, využívat moderní technologie a softwary)

 3. Sounáležitý tým zaměstnanců na vysoké odborné úrovni (motivace zaměstnanců nejlépe finanční, možnost odborného růstu pomocí školení realizovaných školou i individuálních, napomáhat setkávání učitelů s odborníky z praxe)

 4. Ekologická škola (systematicky třídit běžný odpad, v rámci exkurzí studentů i učitelů získávat podněty k dalším aktivitám)

 5. Škola pevně ukotvená ve fungujícím prostupném systému studia společnosti DELTA Morava

 6. Škola realizující partnerství se zahraničními institucemi (realizovat aktivity programu ERASMUS – v maximální výši prostředků přidělené pro dané roky)

 

 

Politika IS  VOŠ

1. Prostřednictvím spokojených studentů a úspěšných absolventů zajišťovat prosperitu školy.

2. Zlepšovat vzdělávací proces s využitím moderních technologií, postupů, spolupráce s praxí.

3. Zkvalitňovat komunikaci mezi zaměstnanci školy, dbát na jejich vzdělávání, využívat jejich zkušeností.

4. Zkvalitňovat komunikaci se zahraničními institucemi, jako základ pro možnosti studia v zahraničí, a výměny zaměstnanců.

5. Prohlubovat komunikaci a budovat systém prostupného vzdělávání mezi subjekty DELTA Morava.

6. Chránit životní prostředí a zdraví zaměstnanců a studentů zabezpečením pracovišť z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.