2016-2017

Předávání diplomů

Propojení teorie s praxí

INTERNATIONAL WEEK 2017

Exkurze do firmy SSI Schäfer Hranice

Den otevřených dveří 3. 11. 2016

Zahájení školního roku