Články

Propojení teorie s praxí

31. 3. 2017 -

Dne 21. března 2017 se naši studenti účastnili besedy na téma „Marketing v praxi – mediaplán“ s panem Mgr. Martinem Crhou, který má v této oblasti bohaté zkušenosti.

Svou pracovní kariéru začínal „čistě" jako markeťák ve společnosti OC HANÁ v Olomouci, nicméně posledních devět let zde působí ve vedení na pozici Centre Manager, Property & Asset Management, a je zodpovědný za marketingovou komunikaci obchodního centra. Seznámil studenty s realizací marketingu, zejména pak marketingové komunikace v obecné rovině a následně se specifiky uplatňovanými v OC HANÁ v Olomouci. Zajímavé informace obohatil prezentací a názornými ukázkami propagačních prostředků. Otázkami zapojoval studenty do diskuze.

Současně nás navštívila i naše absolventka Hanka Muchová, která ještě donedávna pracovala také u téže společnosti na pozici Assistant / Marketing Coordinatora a před časem úspěšně ukončila vysokou školu ekonomickou v Praze a získala titul „Ing.“ Máme velkou radost, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.