Články

Ochrana člověka za mimořádných událostí

24. 4. 2017 -

Přednáška se  uskuteční dne 9. 5. 2017 v prostorách oddělení prevence Městské policie Přerov.