Články

Náhradní termíny

30. 6. 2017 -

Termíny pro studenty, kteří budou skládat absolutorium v náhradním termnínu.