Články

Informace pro studenty

25. 1. 2018 -

Výuka v zimní studijním období bude zahájena 6. září 2018.

V  dálkovém vzdělávání  ve 14:10 hod.

Rozvrhy budou zveřejněny nejpozději ve středu 5. 9. 2018.