Škola specialistů

Vyšší odborná škola živnBudova VOŠŽ Přerovostenská  poskytuje vyšší odborné vzdělání ve tříletých vzdělávacích programech (denní a dálkové vzdělávání). Součástí studia je dlouhodobá, řízená praxe v podnicích, firmách a jiných organizacích. V pedagogickém sboru působí řada externích pracovníků, kteří v příslušném oboru pracují.

 

Podzimní - náhradní termín absolutoria

11. 9. 2017

se uskuteční v pondělí 18. 9. 2017 ve 12:30 hod.

více

Předávání diplomů absolventům

30. 6. 2017

Slavnostní ukončení studia proběhlo v Mervartově síni přerovského zámku.

více

Náhradní termíny

30. 6. 2017

Termíny pro studenty, kteří budou skládat absolutorium v náhradním termnínu.

více

Absolutoria - červen 2017

9. 6. 2017

V sekci Studium/Absolutorium/časové harmonogramy byl zveřejněn rozpis absolutorií a v sekci Absolutorium/zkušební komise bylo zveřejněno složení zkušeních komisí.

více

Exkurze studentů 3. ročníku

6. 6. 2017 - Mgr. Soňa Kulíšková

Ve středu 3. května 2017 jsme se studenty 3. ročníku byli na exkurzi v Minipivovaru Kosíř ve Lhotě pod Kosířem. Při této příležitosti jsme navštívili i muzeum kočárů v nedalekých Čechách pod Kosířem.

více

Archiv aktualit